Braking Unit là gì?

Đánh giá

Braking Unit là gì?

1. Braking unit là gì?

  • Braking Unit (bộ hãm) là thiết bị trung gian kết nối giữa biến tần và điện trở xả. Chúng dùng để chuyển năng lượng tái sinh trong quá trình giảm tốc của động cơ thành nhiệt năng.

2. Nguyên lí hoạt động của Braking Unit

  • Braking Unit là thiết bị trung gian nối giữa Biến tần và Điện trở xả. Trong quá trình biến tần điều khiển động cơ, nếu động cơ phải giảm tốc nhanh, hoặc đóng ngắt liên tục những tải có quán tính lớn, động cơ sẽ phát sinh một điện áp ngược, trả lại cho DC bus, và được nạp vào tụ, làm cho Udc tăng lên đột ngột. Nếu Udc vượt quá mức cho phép thiết bị sẽ mở van để toàn bộ phần năng lượng Udc dư thừa được chuyển qua điện trở xả và bị tiêu hao dưới dạng nhiệt năng đảm bảo an toàn cho biến tần. Biến tần công suất lớn bắt buộc phải dùng Braking Unit là thiết bị trung gian để kết nối nhiều điện trở xả đảm bảo tối ưu trong vận hành.