Lập trình hàm ngắt PLC Siemens

Đánh giá

Lập trình hàm ngắt PLC Siemens

1. Giới thiệu hàm ngắt PLC Siemens S7-200

Xem thêm :

 

 • Ngắt là quá trình mà s7 200 dừng chương trình đang thực thi để thực hiện chương trình ngắt khi được yêu cầu (có sự kiện gây ra ngắt xảy ra). Sau khi thực hiện xong chương trình ngắt thì s7 200 sẽ quay về chương trình đang thực hiện trước khi xảy ra ngắt để thực hiện tiếp.
 • Khi có nhiều yêu cầu ngắt xảy ra đồng thời thì các ngắt sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ ngắt có mức ưu cao nhất đến ngắt có mức ưu tiên thấp nhất.
 • Tùy thuộc vào loại CPU mà số lượng ngắt cũng như sự kiện ngắt có khác nhau.

2. Các lệnh sử dụng trong lập trình ngắt

 • ENI : Lệnh cho phép ngắt toàn cục
 • DISI : Lệnh cấm ngắt toàn cục
 • RETI :Lệnh thoát khỏi chương trình ngắt
 • ATCH : Lệnh gán chương trình ngắt với sự kiện ngắt tương ứng.
 • DTCH : Lệnh loại bỏ chương trình ngắt với sự kiện ngắt tương ứng.

3. Các sự kiện ngắt PLC Siemens S7-200

 • Một chương trình ngắt có thể được gọi bởi nhiêu sự kiện ngắt, Tuy nhiên một sự kiện ngắt thì không thể gán cho nhiều chương trình ngắt.

4. Thiết lập chương trình ngắt

 • Tất cả các ngắt phải được khởi tạo trước khi làm việc. Việc khởi tạo các ngắt nên thực thi một lần(SM0.1) trong chương trình, chỉ khi nào cần thay đổi các thông số trong quá trình khởi tạo thì mới khởi tạo lại.
 • Mỗi ngắt đều có cách khởi tạo riêng, tiếp theo sẽ trình bày việc khởi tạo một số ngắt cơ bản.
 • Các bước tạo chương trình ngắt :
  • Bước 1 : Tạo chương trình gọi chương trình thiết lập ngắt
  • Bước 2 : Thiết lập các cài đặt trong chương trình ngắt, gắn sự kiện ngắt ngắt
  • Bước 3 : thiết lập các thao tác trong chương trình ngắt
 • Để theo dõi trực tiếp ví dụ các bạn xem link bên dưới :

https://drive.google.com/file/d/1znPTyzz6Vv9krXAyc8mriPpqi0cpBYKI/view?usp=sharing

Trên đây là toàn bộ nội dung : “Hàm ngắt PLC Siemens S7-200”

5. Liên hệ

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!