Lập trình High Speed Counter PLC Siemens S7-200

Lập trình High Speed Counter PLC Siemens S7-200

1. Giới thiệu về HSC (High Speed Counter S7-200)

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về bộ đếm High Speed Counter S7-200

Xem thêm :

 • Bộ đếm thường: Bộ đếm thường trong PLC như đếm lên (CTU), đếm xuống(CTD), đếm lên xuống (CTUD), chỉ đếm được các sự kiện xảy ra với tần số thấp( Chu kỳ xuất hiện của sự kiện nhỏ hơn chu kỳ quét của PLC)
 • HSC là bộ đếm tốc độ cao, được sử dụng để đếm những sự kiện xảy ra với tần số lớn mà các bộ đếm thông thường trong PLC không đếm được. VD: Tín hiệu xung từ encoder, cảm biến
 • Số lượng bộ đếm HSC có trong PLC và tần số tối đa cho phép tùy thuộc vào loại CPU mà số lượng bộ đếm HSC và tốc độ tối đa cho phép khác nhau.

2. Vùng nhớ đặc biệt sử dụng để lập trình cho HSC

 • Mỗi HSC có một vùng nhớ đặc biệt riêng, vùng nhớ này được sử dụng để khai báo chọn chế độ đếm, đặt giá trị, lưu giá trị đếm cho HSC tương ứng.

3. Các Mode đếm của bộ đếm

 • Mỗi bộ đếm đều có những Mode đếm khác nhau. Tùy vào từng ứng dụng cụ thể mà người lập trình lựa chọn Mode đếm cho phù hợp. Dưới đây trình bày Mode đếm của các bộ đếm tiêu biểu.

3.1. Mode đếm HCS0

3.2. Mode đếm HCS1

4. Byte trạng thái khi lập trình HSC0, HSC1

 • Trong khuôn khổ bài viết mình sẽ đề cập chi tiết về HSC0, HSC1
 • HSC0 đến HSC5 tương ứng các byte trạng thái SM36, SM46, SM56, SM136, SM146, SM156

4.1. Byte trạng thái HSC0

 • Byte trạng thái của HSC0 SM36 trong đó các bit SM36.0 đến SM36.4 không sử dụng
 • Bit SM36.5 thể hiện chiều đếm của HSC0 trong đó :
  • Giá trị bằng 1 – Đếm lên
  • Giá trị bằng 0 – Đếm xuống
 • Bit SM36.6 thể hiện kết quả so sánh tức thời :
  • Giá trị bằng 0 – CV ≠ PV
  • Giá trị bằng 1 – CV = SV
 • Bit SM36.7 thể hiện kết quả so sánh tức thời :
  • Giá trị bằng 0 – CV ≤ PV
  • Giá trị bằng 1 – CV > PV

4.2. Byte trạng thái HSC1

 • Byte trạng thái của HSC0 SM46 trong đó các bit SM46.0 đến SM46.4 không sử dụng
 • Bit SM46.5 thể hiện chiều đếm của HSC0 trong đó :
  • Giá trị bằng 1 – Đếm lên
  • Giá trị bằng 0 – Đếm xuống
 • Bit SM46.6 thể hiện kết quả so sánh tức thời :
  • Giá trị bằng 0 – CV ≠ PV
  • Giá trị bằng 1 – CV = SV
 • Bit SM46.7 thể hiện kết quả so sánh tức thời :
  • Giá trị bằng 0 – CV ≤ PV
  • Giá trị bằng 1 – CV > PV

5. Byte điều khiển khi lập trình HSC0, HSC1

 • HSC0 đến HSC5 tương ứng các byte điều khiển SM37, SM47, SM57, SM137, SM147, SM157

5.1. Byte điều khiển HSC0

 • Các bít SM37.0 đến SM37.2 không sử dụng
 • SM37.3 chiều đếm :
  • Giá trị bằng 0 – Đếm lùi
  • Giá trị bằng 1 – Đếm tiến
 • SM37.4 cho phép đổi chiều đếm :
  • Giá trị bằng 0 – Không cho phép
  • Giá trị bằng 1 – Cho phép
 • SM37.5 cho phép thay đổi giá trị SV
  • Giá trị bằng 0 – Không cho phép
  • Giá trị bằng 1 – Cho phép
 • SM37.6 cho phép thay đổi giá trị PV
  • Giá trị bằng 0 – Không cho phép
  • Giá trị bằng 1 – Cho phép
 • SM37.7 bit kích hoạt HSC
  • Giá trị bằng 0 – Không cho phép
  • Giá trị bằng 1 – Cho phép

5.2. Byte điều khiển HSC1

 • SM47.0 đầu vào I1.0 reset tín hiệu
 • SM47.1 đầu vào I1.1 start tín hiệu
 • Sm47.2 tần số đếm của HSC1
 • SM47.3 chiều đếm :
  • Giá trị bằng 0 – Đếm lùi
  • Giá trị bằng 1 – Đếm tiến
 • SM47.4 cho phép đổi chiều đếm :
  • Giá trị bằng 0 – Không cho phép
  • Giá trị bằng 1 – Cho phép
 • SM47.5 cho phép thay đổi giá trị SV
  • Giá trị bằng 0 – Không cho phép
  • Giá trị bằng 1 – Cho phép
 • SM47.6 cho phép thay đổi giá trị PV
  • Giá trị bằng 0 – Không cho phép
  • Giá trị bằng 1 – Cho phép
 • SM47.7 bit kích hoạt HSC
  • Giá trị bằng 0 – Không cho phép
  • Giá trị bằng 1 – Cho phép

6. Kiểu reset, start tần số đếm HSC

7. Giá trị tức thời (PV) và giá trị đặt (SV) của HSC

8. Các bước thiết lập HSC

 • Dùng chu kỳ quét đầu tiên(SM0.1) để gọi chương trình con khởi tạo. Trong chương trình con khởi tạo thực hiện các công bước sau :
  • Bước 1 : Nạp giá trị cho byte điều khiển.
  • Bước 2 : Gán bộ đếm với Mode đếm tương ứng dùng lệnh HDEF
  • Bước 3 : Nạp giá trị tức thời.
  • Bước 4 : Nạp giá trị đặt.
  • Bước 5 : Gán chương trình ngắt với sự kiện ngắt dùng lệnh ATCH nếu sử dụng ngắt.
  • Bước 6 : Cho phép ngắt dùng lệnh ENI.
  • Bước 7 : Chọn bộ đếm để thực thi dùng lệnh HSC.
 • Lưu ý : Toàn bộ các bước trên đều được thực hiện trong một chương trình con khởi tạo HSC0. Việc khởi tạo này chỉ thực hiện một lần, khi nào cần thay đổi giá trị, chế độ làm việc thì mới khởi tạo lại.

9. Chương trình khởi tạo HSC0

 • Gồm 3 khối chương trình :
  • Chương trình chính
  • Chương trình con khởi tạo HSC0
  • Chương trình ngắt

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết ” High Speed Counter S7-200” và chương trình mẫu dưới link mô tả :

10. Liên hệ (Lập trình High Speed Counter PLC Siemens S7-200)

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!