MODBUS PLC Mitsubishi FX3U với biến tần Sinee A90

MODBUS PLC Mitsubishi FX3U với biến tần Sinee A90

1. Khái quát MODBUS PLC Mitsubishi FX3U

Xem thêm :

 • Ngày nay, với sự phát triển công nghệ, các tủ điện điều khiển sử dụng truyền thông nhiều nhằm mục đích tăng cường giám sát, giảm bớt các thiết bị trung gian bên ngoài. Tiêu chuẩn Modbus được sử dụng rộng rãi và có sẵn trong tất cả các dòng biến tần. Việc sử dụng truyền thông giúp giảm bớt chi phí đầu vào ra của PLC, tủ điện gọn đẹp hơn nhờ đi dây ít và giảm các thiết bị trung gian. Đồng thời giúp chúng ta giám sát toàn bộ các thông số hoạt động của biến tần, trạng thái, lỗi… một cách dễ dàng.

2. Cấu trúc bản tin modbus RTU

 • Byte địa chỉ: xác định thiết bị mang địa chỉ được nhận dữ liệu (đối với Slave) hoặc dữ liệu nhận được từ địa chỉ nào (đối với Master). Địa chỉ này được quy định từ 0 – 254
 • Byte mã hàm: được quy định từ Master, xác định yêu cầu dữ liệu từ thiết bị Slave. Ví dụ mã 01: đọc dữ liệu lưu trữ dạng Bit, 03: đọc dữ liệu tức thời dạng Byte, 06: ghi dữ liệu dạng byte vào Slave, 15: ghi dữ liệu nhiều bit vào Slave
 • Byte dữ liệu: xác định dữ liệu trao đổi giữa Master và Slave
 • Byte CRC: 2 bytes kiểm tra lỗi của hàm truyền. cách tính giá trị của Byte CRC 16 Bits

3. Kết nối phần cứng PLC Mitsubishi FX3U và Sinee A90

 • Tùy từng thiết bị có kí hiệu chân truyền thông khác nhau, trong trường hợp này biến tần Sinee A90 là A+, A-
 • Trong một vài thiết bị có thể là RS485+, RS485-, hoặc là D+, D-…
 • Theo sơ đồ chúng ta kết nối chân A+ của PLC Delta với A+ của biến tần và tương ứng với chân A-

4. Thiết lập các thông số truyền thông biến tần Sinee A90

 

 • Cài đặt lệnh chay qua truyền thông biến tần Sinee A90

 • Cài đặt nguồn tần số qua truyền thông

 • Sơ đồ kết nối truyền thông nhiều biến tần Sinee A90

5. Thiết lập các thông số truyền thông PLC FX3U

 • Trong bài viết này chúng ta chọn thông số thiết lập : 9600 – 8 – N – 1
 • Thiết lập các thông số truyền thông trong

 • Lệnh ghi thông số lệnh chạy trong PLC Mitsubishi FX3U ghi lệnh chạy cho biến tần Sinee A90

 • H7000 : Địa chỉ thanh ghi lệnh chạy biến tần Sinee A90
 • D110 : Ô nhớ ghi giá trị
  • H001 : Chạy thuận
  • H002 : Chạy nghịch
  • H005 : Dừng giảm tốc
 • Lệnh ghi thông số tần số trong PLC Delta ghi lệnh chạy cho biến tần Sinee A90

 • H7015 : Địa chỉ thanh ghi tần số đặt biến tần
 • D120 : Thanh ghi ghi giá trị tần số

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết : “MODBUS PLC Mitsubishi FX3U với biến tần Sinee A90”

https://drive.google.com/file/d/1aDpvMY-guYXa_CS7Amtr__Uyh63jUv3n/view?usp=sharing

6. Liên hệ

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!