PLC OMRON CP1L-L30DR-A

Thông số kỹ thuật:

  • Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz, 24 VDC
  • Số lượng ngõ vào, ra: 10, 14, 20, 30, 40, 60 có thể mở rộng tới 10, 54, 60, 150, 160, 180 đầu vào ra
  • Số bước lập trình: 124k, 252k steps
  • Số chương trình con : 256
  • Dung lượng bộ nhớ: 10K steps, 5K steps
  • Phần mềm lập trình: CX program v4.0
  • Cổng truyền thông: Cổng Ethernet, USB
  • Tiêu chuẩn: U: UL, U1: UL , C: CSA, UC: cULus, UC1: cULus
Danh mục: