Giải pháp cân bằng giữa các động cơ trong HTĐB

Giải pháp cân bằng giữa các động cơ trong HTĐB

1. Đặt vấn đề (Giải pháp cân bằng giữa các động cơ trong HTĐB)

 • Đối với tải có các động cơ nối cứng hoặc có liên động với nhau mà trong quá trình hoạt động các động cơ có mức chịu tải khác nhau.
 • Trong thực tế chúng ta gặp rất nhiều hệ thống truyền động một tải được kéo bằng nhiều động cơ. Lúc này việc cân bằng tải giữa các động cơ là cần thiết để tránh có động cơ chạy quá tải, động cơ chạy non tải gây hư hỏng cơ cấu cơ khí và không đảm bảo yêu cầu điều khiển.

2. Giải pháp (Giải pháp cân bằng giữa các động cơ trong HTĐB)

 • Sử dụng khởi động từ để đóng cùng lúc các motor.
 • Sử dụng một biến tần khởi động cho nhiều motor.
 • Sử dụng phương pháp cân bằng tải.
 • Sử dụng chế độ điều khiển torque(điều khiển lực căng).

2.1 Sử dụng khởi động từ để khởi động cùng lúc các motor

 • Với hệ thống này có ưu điểm đơn giản, chi phí thấp, dễ sửa chửa lắp đặt.
 • Tuy nhiên, dòng khởi động sẽ cao, dễ gây hư hỏng cơ khí do bị sốc tải
 • Hệ này không điều chỉnh được tốc độ động cơ.

2.2 Sử dụng một biến tần khởi động cho nhiều motor

 • Hệ thống này các động cơ phải giống nhau.
 • Biến tần lúc này chỉ có thể hoạt động ở chế độ V/F.
 • Biến tần sẽ không bảo vệ được động cơ.
 • Tất cả các động cơ được khởi động và dừng cùng lúc.

2.3 Sử dụng giải pháp cân bằng tải

 • Giải pháp Droop control tự động cân bằng mức tải giữa 2 động cơ dẫn động cùng một tải, biến tần trong chế độ Droop control tự động chuyển tải từ động cơ A sang động cơ B hoặc ngược lại bằng cách thay đổi tần số biến tần khi giá trị momen thay đổi mất cân bằng.
 • Hệ thống điều khiển đơn giản.

2.4 Sử dụng chế độ điều khiển torque(lực căng)

 • Cân bằng tải chính xác, hoạt động được ở dải tốc độ rộng.
 • Kiểm soát được giới hạn tốc độ khi có động cơ bị mất tải.
 • Hệ thống điều khiển phức tạp hơn, có liên kết giữa hai biến tần.
 • Biến tần được chọn phải có chức năng điều khiển momen.